quarta-feira, 30 de abril de 2014

Guess what

I love the way bloggers mix the high-end with the street style pieces. I love seeing Zara jeans mixed with some sneakers and a Chanel bag. Even though I have not been (and still am not) able to afford these high-end pieces, since I now have a job I will be able to afford some more expensive pieces to mix with in my wardrobe.
I have always loved Guess, their bags and shoes and  jeans and everything. They were just a bit too expensive for me. I am glad I will be able to afford some of their stuff now!
Here are some of my favorite pieces of this collection. The ones I really want are the sneakers and one of the crossover bags, in love with the white and the black one! It will be hard to choose.
Hope you like them too and if you can, remember to mix and match!
-
Ik heb altijd graag gezien hoe bloggers de high-end klederen mixen met de street style stukken. Een Zara jeans met een paar sneakers en een Chanel tas ziet er altijd zo perfect uit. Ook al heb ik de high-end nooit kunnen betalen (en kan nu ook nog niet), gezien ik nu een job heb ga ik kunnen wat duurdere spullen kunnen kopen voor te mixen met de stukken in mijn kast.
Guess is altijd een van mijn favoriete merken geweest, de tassen en de schoenen en de jeans en alles. Het was altijd gewoon een beetje te duur voor mij. Ik ben blij dat ik nu wat spullen daar ga kunnen kopen!
Hier zijn sommige van de dingen die ik leuk vind in deze collectie. De gene die ik écht wil zijn de sneakers en een van de tasjes, de zwarte of de witte! Het gaat moeilijk zijn om te kiezen.
Ik hoop dat jullie het ook zo leuk vinden als ik en als je kunt, denk er aan om te mixen en matchen!
-
Sempre gostei da maneira como as bloggers misturavam as peças high-end com as street style. Umas jeans da Zara com uns ténis e uma mala Chanel fica sempre perfeito. Mesmo que nunca tenha tido possibilidades de comprar as tais peças high-end (e ainda não consigo), agora com o emprego acho que vou conseguir comprar umas peças mais caras para misturar com as coisas que tenho no meu armário.
A Guess sempre foi uma marca da qual eu gosto muito, as malas e os sapatos e os jeans e tudo. Sempre foi é um pouco caro para mim. Estou contente por agora poder comprar algumas coisas de lá!
Aqui vão algumas coisas que eu mais gosto nesta coleção. As que eu quero mesmo são os ténis e uma das malinhas tiracolo, a branca ou a preta! Vai ser difícil escolher.
Espero que também gostem destas peças e se poderem, lembrem-se de misturar e combinar!
12345

Love, Nai

terça-feira, 29 de abril de 2014

This weekend


It’s funny how life starts and ends so quickly. You are born, you live, have children, a job, create a life and then you get old. And after you have been old for a bit, you cease to exist. Your life just ends, just like that.
I have never dealt well with the idea of getting old and the idea of death, and this month I had to deal with it more than ever. Yesterday I went to a funeral and hated every second of it. I had also dealt with it in the beginning of the month when our beloved and old lady Flor (our dog) died. It was as much pain then as it was yesterday. A lot of sadness.
Although it was awful and painful, I now think it made me stronger. As Iuri said to me, all the bad things may hurt at first but they make you stronger later. These things like getting old or dying, they are part of our nature and we need to learn to deal with them even though it hurts. And it still does.
I am so lucky to have such a great person by my side who can make me laugh whenever and wherever. These photos seem like I am as happy as usual and that is all thanks to him. We are always able to keep the happiness there. We make each other laugh and we make each other happy. I am really glad I was able to be there for him yesterday, and I know he is to.
Thanks to my love for being there always.
-
Het is grappig hoe het leven zo snel begint en eindigt. Je word geboren, je leeft, krijgt kinderen, een job, creëert een leven en dan word je oud. En na dat je een tijdje oud bent geweest, eindigt je bestaan. Je leven eindigt, gewoon zo.
Ik heb nooit goed met het idee van oud worden of de dood omgegaan, en deze maand heb ik er meer me omgegaan dan ooit. Gisteren ben ik naar een begrafenis gegaan en ik heb elke seconde gehaat. Ik heb er ook me moeten omgaan in het begin van de maand als onze lieve en oude dame Flor (onze hond) is gestorven. Het deed zo veel pijn toen als gisteren. Heel veel verdriet.
Ook al was het pijnlijk en vreselijk, ik denk nu dat het me toch sterker heeft gemaakt. Gelijk Iuri tegen mij heeft gezegd, alle slechte dingen kunnen eerst pijn doen maar ze maken je later sterker. De dingen gelijk oud worden en de dood, ze zijn part van onze natuur en we moeten leren om er me om te gaan ook al doet het pijn. En het doet nog altijd pijn.
Ik heb zo veel geluk dat ik zo een goede persoon aan mijn zij heb die mij altijd en overal kan doen lachen. Deze foto’s zien eruit alsof ik even blij ben als altijd en dat is dankzij hem. We kunnen altijd het gelukkig zijn erbij houden. We doen elkaar lachen en we maken elkaar blij. Ik ben erg blij dat ik er gisteren voor hem kon zijn, en ik weet dat hij dat ook is.
Dank je my love voor er altijd te zijn.
-
É engraçado como a vida começa e acaba tão rápido. Nasces, vives, tens filhos, um emprego, fazes uma vida e depois começas a ficar velho. E depois de teres estado velho um tempinho, deixas de existir. A tua vida acaba, simplesmente acaba.
Nunca lidei bem com a ideia da idade idosa ou da morte, e este mês tive de lidar com isso mais do que nunca. Ontem fui a um funeral e odiei todos os segundos. Também tive de lidar com isso no início do mês quando a nossa querida e senhora velhota Flor (a nossa cadela) morreu. Doeu tanto na altura como doeu ontem. Imensa tristeza.
Mesmo tendo sido horrível e doloroso, agora penso que me tornou mais forte. Como me disse o Iuri, todas as coisas más doem no início mas depois acabam por nos tornar mais fortes. Coisas como a idade idosa e a morte são coisas da nossa natureza e nós temos de aprender a lidar com elas mesmo que doa. E ainda dói.
Eu tenho tanta sorte por ter alguém ao meu lado que me consegue sempre fazer rir. Nestas fotos pareço tão feliz como estou sempre e isso é graças a ele. Conseguimos manter sempre a felicidade connosco. Fazemo-nos rir um ao outro e fazemo-nos felizes. Estou muito feliz por ter podido estar ao lado dele ontem, e sei que ele também o está.
Obrigada my love por estares sempre presente.
Love, Nai

Look
Coated pants and tshirt: Zara (old)
Shoes: Cubanas - exact here
Pearls: (vintage from my mom but you can find them anywhere)
Eye ear cuf: Parfois - exact here


Follow me on instagram: @naimariefleur (link to your right)sexta-feira, 25 de abril de 2014

Dressing it up


Hello everyone! Today I’m dressing it up. I am not going anywhere– just to work in a bit – but I had nothing to do so I tried this out. I’ve had this dress for some time now but I feel like I never wore it, maybe because I was not confident enough to do so, but now I really like it!
I have gotten to a point where I am of the opinion that if you like something you should wear it, and I have never really done this before but this year something changed. I feel so much more confident about myself. I feel like I can do anything. I don’t know how this happened or what happened but it feels really good being confident enough to wear whatever I want.
I know a lot of people feel like I felt for a long time. But if I can feel this great and confident about myself, I believe everyone can too.
Think about that!
-
Hallo iedereen! Vandaag heb ik een kleedje. Ik ga nergens naartoe – alleen naar het werk zo meteen – maar ik had niks te doen dus heb ik dit geprobeerd. Ik heb dit kleedje al best lang maar ik heb hem nooit echt aan gedaan, misschien omdat ik niet zelfzeker genoeg was, maar nu vind ik hem echt leuk!
Ik ben op een punt geraakt dat als je iets leuk vind moet je dat aan doen, en ik heb die eigenlijk nooit gedaan maar dit jaar is er wat verandert. Ik ben zo veel meer zelfzeker over mezelf. Ik heb het gevoel dat ik alles kan doen. Ik weet niet hoe dit is gebeurd of wat er is gebeurt maar het voelt echt goed aan om zelfzeker genoeg te zijn om alles wat ik leuk vind aan te doen.
Heel veel mensen voelen zich hoe ik mij een hele tijd heb gevoeld maar, als ik mij zo goed en zelfzeker kan voelen, dan geloof ik dat iedereen dat kan.
Denk daar is over na!
-
Olá a todos! Hoje vesti um vestido. Não vou a lado nenhum – só para o trabalho daqui a pouco – mas não tinha nada para fazer por isso experimentei isto. Já tenho este vestido há algum tempo mas quase nunca o usei, talvez porque não me sentia confiante o suficiente, mas agora gosto muito!
Cheguei a um ponto em que acho que se gostas de alguma coisa tens de a vestir, e eu nunca fui assim mas este ano alguma coisa mudou. Estou muito mais confiante de mim mesma. Sinto que posso fazer tudo. Não sei como isto aconteceu ou o que aconteceu mas é muito bom sentir-me confiante o suficiente para vestir tudo o que eu gosto.
Eu sei que existem muitas pessoas que se sentem como eu me sentia. Mas acredito que, se eu consigo sentir-me assim, toda a gente consegue.
Pensem sobre isso!Love, Nai

Dress: Zara (old)
Shoes: Cubanas - Exact here
Earrings and ring: Pandora

quinta-feira, 24 de abril de 2014

Let the untanned legs out!


Quick post today because it was a travel day and I only had time to take pictures late in the afternoon. Anyway, here is what I wore! I love to wear shorts but I almost never wear them. That is mainly because I am so pale and here in the Algarve you are oh so awkward if you are not tan. Today I decided I was not going to feel like I was to white to show off my legs anymore, and from now on I am wearing shorts whenever the weather feels  nice enough! And by the way, how else am I going to get tan if I don’t, right?
So I say: LET THE UNTANNED LEGS OUT THERE! What do you think?
-
Korte post vandaag omdat het een rijs dag was en ik had alleen maar tijd om foto’s te nemen laat in de namiddag. In ieder geval, hier is wat ik aan had! Ik doe heel graag shorts aan maar ik doe het bijna nooit. Dat is meestal omdat ik zo wit ben en hier in de Algarve ben je oh zo raar als je niet gebruind bent. Vandaag besloot ik dat ik me niet zou voelen alsof ik te wit was voor mijn benen te tonen, en van nu af aan doe ik shorts aan elke keer het weer goed genoeg is! En ook nog, hoe moet ik bruin worden als ik het niet doe, toch?
Dus ik zeg: LAAT DE NIET GEBRUINDE BENEN ERUIT! Wat denken jullie ervan?
-
Post rápido hoje porque foi um dia de viagem e só tive tempo para tirar fotos no fim da tarde. De qualquer modo, aqui vai o que vesti! Eu adoro usar calções mas quase nunca o faço. Isto é principalmente porque sou muito branca e aqui no Algarve és oh tão estranha quando não estás bronzeada. Hoje decidi que não me ia sentir mais como se fosse demasiado branca para mostrar as pernas, e a partir de hoje vou usar calções cada vez que o tempo estiver bom para tal! E além disso, como é que vou ficar bronzeada se não o fizer, certo?
Por isso eu digo: DESFILEM ESSAS PERNAS BRANCAS! O que acham vocês?

Love, Nai

Jacket: Giorgio Rossi (vintage)
Top: Zara (last year)
Shorts: Zara - they are from this year but I can't find them on the online store, they are mom fit shorts if that helps?
Shoes: Move On (old)
Earings, ring and bracelet: Pandora
Glasses: Red Stripe through Multiopticas

quarta-feira, 23 de abril de 2014

New Shoes


This week was such a buzzy one. I didn’t have any time to do anything! I got a job, it was my dad’s birthday and then I had to come back to Faro so I had to pack. I did have time to shop (yai) and got my long wished shoes, pants and a jacket. In this post I wore the new jeans and the shoes.
They are so great. I fell in love with the pants because they have a bit of pink and are shorter than normal skinny jeans and so I won’t have to roll them up. And the shoes, OH THOSE SHOES! The Cubanas (yes, Cubanas again) collection is so great and now I have my two favorite pairs of it, these and the zebra sandals. Now the only question is which pair I should wear!
Also, I found a post on the blog "Moda De Cor" about the Cubanas collection here, check it out!
-
Deze week was zo een drukke week. Ik heb geen tijd gehad om iets te doen! Ik kreeg een job, het was papa’s verjaardag en dan moest ik terug naar Faro komen dus moest ik inpakken. Ik heb wel tijd gehad om the shoppen (yai) en heb de schoenen gekocht die ik al zo lang wou, een broek en een jasje. In deze post heb ik de nieuwe broek en de schoenen aan.
Ze zij zo goed. Ik ben verlieft geworden op die broek omdat ze een beetje roze hebben en ze zijn korter dan normale skinny jeans dus ik moet ze niet oprollen. En de schoenen, OH DIE SCHOENEN! De Cubanas (ja, alweer Cubanas) collectie is zo perfect en nu heb ik mijn twee favoriete paren ervan, deze en de zebra sandalen. Nu is de enige vraag welke ik zou aandoen!
Ik heb ook een post op de blog "Moda De Cor" gevonden over de Cubanas collectie hier, neem een kijkje!
-
Esta semana foi uma semana muito ocupada. Não tive tempo para fazer nada! Consegui um emprego, o meu pai fez anos e depois tive de voltar para Faro por isso tive de fazer as malas. Mesmo assim, consegui tempo para ir às compras (yai) e comprei os sapatos que já queria há algum tempo, umas calças e um casaco. Neste post estou com as novas calças e os sapatos.
São mesmo ótimos. Apaixonei-me pelas calças porque têm um pouco de cor-de-rosa e são mais curtas do que umas skinny normais por isso não tenho de dobrá-las. E os sapatos, OH AQUELES SAPATOS! A coleção da Cubanas (sim, Cubanas outra vez) é tão perfeita e agora tenho os meus dois pares favoritos da mesma, estes e as sandálias padrão zebra. Agora a única dúvida é quais eu deva calçar!
Também encontrei um post sobre a coleção Cubanas no blog "Moda De Cor" aqui, dêem uma espreitadela!


Love, Nai

P.S: Thanks to the boyfriend for being too patient with me!

Jacket, bag and pelum top: Zara (old) - similar bag here or check this post for more
Glasses: Red Stripe through Multiopticas
Bracelet, ring and earrings: Pandora
Jeans: Zara - exact here
Shoes: Cubanas - exact here

Please like & follow on: